;
وبلاگ تخصصی مدیریت جهانگردی تاسیس1385
T H E K E E P E R


جزوه اوقات فراغت

                                                                   به نام خدا

 

مراجعه کننده محترم جزوه به صورت کامل می باشد .

استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد .

 

 سرفصل ها

۱. مفاهیم و تعاریف.

 ۲. تعریف اوقات فراغت .

۳. تفاوت اوقات فراغت و وقت آزاد

۴.اوقات فراغت مولد و غیر مولد

۵. تطور تاریخی و عوامل موثر در تکامل اوقات فراغت

۶.گذراندن اوقات فراغت در جوامع باستانی

۷. گذراندن اوقات فراغت در نواحی دور از محل سکونت

 ۸. اهمیت اجتماعی ، فرهنگی ، و اقتصادی اوقات فراغت 

 

تفریح از دیدگاه نیومبر:

-            به هر نوع فعالیت فردی و گروهی اتلاق می شود که در اوقات فراغت صورت می گیرد و از آنجا که یک فعالیت آزاد ، اختیاری و لذتبخش است جاذبه خاصی ندارد .

-          برخی افراد معتقدند که فراغت با زمان تفریح مترادف است . در صورتی که از اصطلاح فراغت به هیچوجه تصور تفریح نیست. بلکه زمان آزادی است  که ÷س از انجام کار باقی می ماند .

-          در تعریف اوقات فراغت ، یعنی آن بخش از بیداری ای که انسان از تعهدات شغلی و کار آزاد است و بطور دلخواه به استرحت و ترمیم قوا و رفع خستگی جسمی و روحی می پردازد .

-          اندرسون به عنوان یک جامعه شناس می گوید :

فراغت یک زمان فروخته نشده ای است که متعلق به فرد است .زمانی است که فرد به میل خود از آن استفاده می ند .زمانی است که فردبه میل خود از آن استفاده می کند .

اوقات فراغت برای افراد  مختلف معانی گوناگونی دارد که بدین ترتیب جنبه اوقات فراغت که جزیی از تجربیات آدمی است بسیار پیچیده می باشد . برای رفع این پیچیدگی ها با سه رویکرد می توان به اوقات فراغت نگریست .

الف: مفاهیم ذهنی اوقات فراغت ب: رابطه اوقات فراغت و بازی پ: رابطه اوقات فراغت و کار

مقایسه مفهوم اوقات فراغت با واژه های دیگر : برداشت یا تلقی ای که افراد جامعه از یک کلمه دارند نقش مهمی در چگونگی کاربرد آن و نقش آن در زندگی دارد .اغلب در مورد واژه اوقات فراغت مرزهای واژه هایی مانند بیکاری و تفریح مخدوش می شود و درک صحیح از اوقات فراغت را دچار مشکل می کند . 

اوقات فراغت و بیکاری : مردم اغلب اوقات فراغت را معادل با زمان بیکاری در نظر می گیرند . این در حالی است که بیکاری ایامی است که فرد بطور موقت و یا دائم شغل خود را از دست می دهد . ولی فراغت هنگامی است که که فرد شاغل زمانی از وقت خود را فارغ از کار به دلخواه خود میگذارد .

+ فراغت و کار : هر دوی این مفاهیم با وقت و زمان مرتبط هستند .وفرد به فعالیتی مشغول است . کار گذراندن وقت برای فعالیت خاص با هدفی که مبتنی بر اجبار اقتصادی ، اجتماعی و اخلاقی است . اما فراغت وقت آزادی است که فرد مجبود به انجام فعالیت خاصی نیست . و مبتنی بر میل و رغبت و انتخاب آزاد است .

+ فراغت و تفریحات سالم : استفاده از زمان فراغت و فعالیتهایی که در این زمینه انجام میگیرد ، متنوع و متفاوت باشد . تفریحات سالم نوعی از زمان فراغت است .

+ تعاریف اوقات فراغت

- فراغت زمانی است که فرد در آن فرصت انتخاب پیدا میکند .

- فراغت زمانی است برای فعالیت های اختیاری جدای از فعالیت های شغلی ، خانوادگی و اجتماعی

- فراغت شامل مجموعه ای از فعالیت ها و تجربه هاست که نسبی هستند و در زمان آزادی از وظایف اقتصادی انجام می شود .

- فراغت تمایلی است روحی و عقلی ، فراغت لوازم روح است نه نتیجه ی اجتناب نا پذیر وقت اضافی .

- فراغت مجموعه ای از ارزشهای تکامل دهنده است که فرد توسط فعالیتهای زمان فراغت به آنها رسیده است و با آنها خود را باز آفرینی کند .

- فراغت پیش نیاز ضروری برای تمرین فضایل مدنی است .

- فراغت ایفای نقش های اجتماعی را به انسان ها آموزش داده رسیدن به توفیقهای جمعی یا اجتماعی را ممکن نموده و به یکپارچگی اجتماعی کمک می کند .

سه تعریف اول زمان فراغت را زمان رهایی از اجبارها دادنسته است .و آن را فرصتی برای تمرین قوه اختیار و زمان آزادی می داند تعاریف ۴ تا ۶ علاوه بر تاکید قبلی فراغت را جهت تکامل شخصیتی و روحی و باز آفرینی وجودی فرد لازم می داند . تعاریف ۶ تا ۷ فراغت را زمینه ساز رشد و انسجام اجتماعی و تکامل مدنیت می داند .

ژفر دمازیه :   فراغت مجموعه ای از فعالیتها و اشتغالاتی را در بر می گیرد که فرد به میل رضایت خود برای استراحت یا برای تفریح یا به منظور توسعه  و  گسترش اطلاعات یا آموزش شخصی یا مشارکت اجتماعی داوطلبانه و یا کاربردتواناییش در خلاقیت پس از آزاد شدن از تعهدات شغلی ، خانوادگی ، اجتماعی به آن می پردازد . پس در این تعریف باید به ۳ نکته توجه کرد :

اول : اختیاری است  دوم : امکانات فردی یا محیطی برای انجام فعالیتهای فراغتی محدودیتهایی انجام می کند . سوم : هدف از فراغت باز آفرینی است .

 + ویژگی های فراغت : با بررسی تعاریفی که برای اوقات فراغت ارائه شده است مشاهده می شود که مهمترین و بارزترین ویژگی های اوقات فراغت عبارتند از  الف : جدا بودن فراغت از کار و مسئولیتهای دیگر ب : وجود میل و فعالیت دلخواه و در نهایت داشتن حق انتخاب پ : نداشتن انگیزه و نفع اقتصادی

+ برای فراغت دو شرط قائل هستیم :

 الف : فارغ از اجماعهای عمومی و مذهبی باشد . ب : از سایر فعالیت هایی که کسب معیشت می کنند جدا شده باشد .

+ ضرورت و اهمیت اوقات فراغت :الف : تجدید قوایی که در نتیجه کار و سایر اشتغالات لازم تحلیل رفته است .ب: توسعه روحی و فیزیکی شخصی .

پیشینه تاریخی اوقات فراغت : از ابتدای پیدایش انسان بر روی کره زمین ، فراغت از امور تفکیک ناپذیر وجود انسان بوده است .انسان در همه ادوار تاریخی ، همدم با تنهایی خود بوده است و در خلوت خود به اشکال مختلفی به گذراندن اوقات فراغت می پرداخته است .می توان گفت فراغت از نیازهای لازم و طروات بخش فعالیتهای انسانی بوده است . دردوران ابتدایی که بشر از تکنولوژی برای انجام کارها محروم بوده است . ساعات فراوانی را در مزرعه یا محیط طبیعی می گذرانده است و به همین جهت درکی از اوغات فراقت نداشته است .  در نیمه قرن نوزدهم که همزمان با صنعتی شدن و انقلاب صنعتی بوده است . بحث اوقات فراغت به مرور زمان جای پای خود را در زندگی انسانی باز کرد . اسناد موجود درباره زندگی ، کار و اوقات فراغت بیشتر به طبقه ممتاز جامعه اختصاص داشت. و مردم عادی و ظیفه ای جز کار سنگین و ممتد نداشتند . و گاهی فرصتهای کوتاه صرف استراحت و بازدید از یکدیگر و گاهن شرکت در مراسم بوده است . برخی معتقدند اوغات فراغت از زمان شروع زندگی در جامعه صنعتی بوجود آمده است . و برخی دیگر معتقدند در تمام مراحل تاریخی فراغت وجود داشته است . به همین منظور در مورد اغاز زمان فراغت میان پژوهشگران اتفاق نظر وجود ندارد . در جوامع ساده تر بین کار و فراغت خط ثابتی وجود ندارد . در زندگی روستایی کار کردن برای زنده ماندن است . و بازی در هنگامی است که فرصتی پیش می آید . در چنین جوامعی فراغت دور دایره زندگی و از وظایف ضروری روزانه بنا شده است . و بیشتر در الگوی زندگی روزانه و یا فصلی متمرکز شده است . در تمدنهای پیشرفته ُ طبقات نخبه با نقش های کاری متفاوت وجود داشته اند . چنانچه حدود ۵ هزار سال ق م روم باستان ، آشور ، و بابل فراغت با فرهنگ والا و مقام اجتماعی و منزلت سیاسی همسان بوده است . در میان اقشار بالای جامعه اشراف ، نظامیان و پیشوایان نظامی را در بر می گرفت . مسابقات اسبدوانی،کشتی ، کمانگیری ، هنر ، رقص ، موسیقی ، نمایش ، شکار نبرد و سرگرمی های افراطی رواج داشته است . و  این فعالیتها انحصارن مختص به طبقه اشراف و ممتاز جامعه بود.در اوج تمدن یونان رشد حرفه ورزش ، سرگریمی ها و رقابتهای عمومی به منظور کار برد هوشمند از ایام فراغت بعنوان هدف زندگی قرار گرفت . به نظر می رسد که تمدن اولیه یونان به طور محسوس در تفکر فراغت امروزی تاثیر داشته است . و این قبیل از هر چیز نتیجه نوشته های دو فییلسوف بزرگ یعنی افلاطون و ارسطو است .

حرکت و سفر : به منظور دیدار پدیده های ناشناخته و سرزمینهای مختلف و مناظر جذاب طبیعت در نهاد انسانی نهفته است .از دیرباز همواره گروههایی از انسانها به خاطر دیدار کشورها و یا شهرها ونیز آشنایی با اقوام و جوامع مختلف بشری راهی مناطق دور یا نزدیک می شدند.پس سفرهای صورت گرفته توسط افراد ، جزیی از اوقات فراغت آنها مطرخح می شد . در سرزمینهای روم و یونان باستان اشکالی که از آنچه امروز به عنوان اوقات فراغت نامبرده می شود وجود دارد . در ایران بیشتر گذراندن اوقات فراغت شکار بوده است .که بصورت گروهی و دسته جمعی بوده است و ویژه طبقه مرفح و دربار بوده است . وجود دلقک ها و نمایش حیوانات نیز بوده است .

اگرچه فراغت و شیوه گذران آن در زندگی انسانها به اشکال مختلف دیده می شود . اما روند فراغت در  دوران جدید از تاریخ ، شکل دیگری از خود گرفت . و به نحوی خاص بروز کرد . با شروع انقلاب صنعتی تفریحات و سرگرمی جزء زندگی مردم عادی شد . ساعات کار کمتر و کمتر شد و زمان استراحت و بیکاری گسترش یافت . و رداختن به انواع و شکلهای فراغت همگانی شد .

 نکته : وجود راه آهن در دو قرن اخیر حمل و نقل را راحت کرد . پیدایش جت و اتوموبیل پس از جنگ جهانی اول و س از انقلاب صنعتی جا به  جایی آسانتر می شود . پس از جنگ جهانی دوم تفریحات سالم به شکل جمعی و گروهی ایجاد می گردد.

این افزایش فوق العاده در روند جا به جایی به ۷ عامل بستگی دارد :

۱.بالا رفتن استانداردهای زندگی که با ضرایب رشد اقتصادی بالا همراه بوده است .

۲. گسترش فرایند تعطیلات همراه با دستمزد .

۳. توسعه روز افزون تسهیلات برای مسافرت جمعی

۴. تشکیلات بزرگ مقیاس تسهیلات مربوط به تسهیلات سالم    

۵. تنوعی از فعالیت هایی که وارد عرصه های گردشگری شده است . که به شدت به مکانهای خاص وابسته است .

۶. فراغت به معای ابزاری برای ایجاد نشاط و امنیت و سلامت اجتماعی .

۷. مفهوم اوقات فراغت و چگونگی گذراندن در دوره های مختلف زندگی متفاوت بوده است و با تحولات اجتماعی به کمیت و کیفیت و اهمیت آن نیز بوده است .

 دوره اول : انسانهای اولیه زندگی قبیله ای انسان در همان دوره اولیه برای تامین معاش خود به ستیز  با طبیعت بر خواست و نوعی اشتغال را در زدگی روزمره اش به وجود آورد . اما به گونه ای بوده است که نه تنها موجب خستگی نمی شده که گاها در برخی موارد تفریح نیز بوده است . به عبارت دیگر عملا کار ، بازی و تفریح برای انسان اولیه یکی بوده است .

دوره دوم : عصر کشاورزی  کار و اشتغال در زندگی اجتماعی این دوره اگرچه دچار تغییر و تحول شده ولی به لحاظ ویژگی های کار و اشتغال هنوز نمی توان از فراغت به مفهومی که امروزه از آن مقصود است ، سخن گفت . در واقع در عصر کشاورزی فراغت معنا و مفهوم تازه ای پیدا می کند . به گونه ای که نه مانند زندگی قبیله ای در ستیز با طبیعت بود و نه مانند زندگی امروز ی در اسارت ماشین . بلکه میل و اختیار و رغبت و همراهی با طبیعت را می توان از شاخصه های آن به شمار آورد . در عصر کشاورزی :

۱. کشاورز خود کارفرما و صاحب کار بود

۲. با اختیار خود کار را شروع و ایان می داد .

۳.کار به فصول معینی از سال محدود بود .

۴. مار روزانه به ساعت معینی از روز محدود نبود ولی معمولا از طلوع تا غروب آفتاب ادامه داشت .

دوره قبل از انقلاب صنعتی(نیمه اول قرن نوزدهم )

۱. بررسی چگونگی زندگی کار و فراغت در قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ نشانه گر آن است که طبقات ممتاز جامعه بیشتر از مزایای فراغت بهره مند بودند .

۲. مردم عادی جامعه به علت کارهای سنگین و پیوسته عملا فرصت کوتاهی برای استراحت و گذراندن اوقات فرغت داشته باشند .

دوره چهارم (دوره صنعت)  با ورود به دورانصنعت و دگرگونی نظام اجتماعی کار و اشتغال اوقات فراغت هویتی تازه یافت و کار انسان سازمان یافته شد و نظم گرفت . ویژگی های این دوران عبارتند از :

۱.کارگر خود کارفرما و صاحبکار بود .

۲. در ازای انجام کار دستمزدپرداخت می شد .

۳. در تمام طول سال کار جریان و دوام داشت .

۴. کار روزانه به ساعت های معینی از شبانه روز محدود می شد .

حاکمیت این نظام کاری بر زندگی انسان در جامعه صنعتی برای صاحبان اندیشه این نگرانی موجب شد که همزیستی ماشین و انسان که نهایتا به بیروح شدن و ابزرای شدن انسان بیانجامد . لذا برای رهایی انسان در جامعه صنعتی از این دام  به طرح موضوع فراغت در مقابل کار پرداخته شد . به این معنا که سااعات غیر اداری افراد بعنوان فرصتی برای یافتن خود و تجلی یافتن معنوی انسان استفاده می شود . با شروع انقلاب صنعتی تفریح و سرگرمی جزء زندگی مردم عادی قرار گرفت و با کاهش ساعات کار عملا فرصت کار و استراحت برای عامه مردم افزایش یبافت و پرداختن به انواع فعالیهای فراغتی همگانی شد . اختراع رادیو و تلویزیون نیز این امکان را بوجود آورد که فراغت از محدوده طبقات ممتاز جامعه خارج شود .و بین عموم مردم جامعه رایج شود .

مشخصا فراغت در دوران جدید :

این مشخصه ها عبارتند از : ۱. فراغت در جوامع رشد یافته تناه به طبقات ممتاز اختصاص ندارد . طبقات دیگر تعمیم یافته و با توسعه روز به روز صنعت ، در حال افزایش است .

۲. خصوصیت دیگر این است که در گذشته طبقات پایین جامعه از لحاظ محدودیت بعنوان آزادی و آسودگی بر خوردار بوده اند . همچنین از لحاظ زمان نیز محدویدت داشته اند که این زمان محدود در درون خانه و خانواده صرف می شد . و صورت یر رسمی و خودمانی داشت . با پیشرفت جوامع و انجام وظایف خانوادگی توسط افرادی غیر از اعضای خانواده ها . تدریجا فراغت حالت رسمی به خود گرفت و حتی در مواردی تجاری شد .

۳. فراغت با بکار روز افزون وسایل و اسباب ماشینی مثل اتوموبیل ، رادیو ، تلویزیون و ... و هریک در گذراندن اوقات سهمی بزرگ و نقشی نمایان دارند تحولی خاص پیدا کرده است .

۴. اوقات فراغت اهمیت خاص در حیات فردی و اجتماعی کسب کرده است چنانکه زمان کا از زمان فراغت به کلی جدا شده است . و این اوقات ارزشی به ذاته پیدا کرده است .

+ مکانهای فراغتی را می تون مکانهای شهری و روستایی در نظر گرفت . ویژگی های مکانی در گذراندن اوقات فراغت نقش بسزایی دراد . هر فضای سکونت گاهی فضای فرغتی خاص را بوجود می آورد . فضای

فضایی فراغتی روستایی : دورن روستایی ، حاشیه روستایی ، برون روستایی

فضای فرغتی شهری : درون شهری ، حاشیه شهری ، برون روستایی

دونوع فعالیت فراغتی داریم :

فعال : آن دسته از فعالیتهایی که با فعالیت جسمانی و تغییر مکان صورت می گیرد .

۲. منفعل : فعالیتهایی که جسما حرکتی صورت نمی گیرد که با پیشرفت تکنولوژی روز به روز تقضا بیشتر می شود .

هر انسان از فراغت مفهوم خاص خود را دریافت می کند و برداشت هر انسانی از مفهوم فراغت متاثر از دوعامل است : بیرونی و درونی

 مفاهیم اوقا فراغت از دیدگاه کارشناسان

آرنولد : فراغت کار زمانی است که فرد قدرت انتخاب دارد .

 کاپلون : مجموعه ای از فعالیتها و تجربیاتی است که در زمان آزاد از فعالیتهای اقتصادی انجام می شود .

هایپر: فراغت تمایلی روحی و عقلی است که نتیجه اجتناب ناپذیری فقط اضافی هر فرد است .

میلر : فراغت مجموعه ای از ارزشهای ارضاء کننده است و تکامل دهنده است . فرد توسط فعالیته های اختیاری زمان خودش را به این مجموعه ارزشها اختصاص می دهد . و در این زمان به بازیابی فکری و روحی دست پیدا می کند . 

بل : فراغت پیش نیاز ضروری برای تمرین فضایل مدنی است .

نکات : اختیاری بودن نوع و زمان فراغت .

+ زمانهایی که زمان فراغت محسوب می شوند .که ارزشمند و مفید باشند زمان فراغت با اوقات بطالت متفاوت است . چرا که اوقات بطالت ساعتی است که هدر رفته است .

اوقات ضلالت = کارشهای ضد ارزش

نوع فراقت معمولا متفاوت است . می تواند فعالیت بدنی اجتماعی فرهنگی و هنری می باشد .رهایی از قید و بند اجبار ، و آزادی در اختیار کردن زمان فراغت عاملی است  برای تکامل شخصیتی و بازآفرینی وجودی انسان یک اصل محسوب می شود . عامل تکامل بشری و اجتماعی و مدل سازی می تواند از فراغت گرفته شود. ماحصل تلاش بشری فراغت است . یوناینان معتقد بودند که هذف از تمامی زندگی انسانها فراغت است و فراغت اوقات طلایی می باشد .

گوش کردن قدرت ذهن را افزایش می دهد . مشاهده کردن سیستماتیک می تواند جزء فراغت محسوب شود .بعضی ها معتقدند اوقات فراغت ، اوقات گذراندن زندگی است و برخی دیگر مثل یونانیها آن را فلسفه زندگی می دانند . برخی اوقات فراقت را بالندگی ذهن انسان و برخی اوقات نیز به چشم یک فعالیت به آن نگریسته می شود . بعضی به عنوان یک مسئله اجتماعی نسبت به آن اظهار نظر می کنند . و حتی امروزه تفاسیر متععدی در مورد بحث فراغت در کنار کارگروه های انسانی مطرح می شود.یکی از شاخصه های جوامع صنعتی اوقت فراغت می باشد که آنها راب ه جوامع فراغت طلب تبدیل کرده است .

افلاطون : برای اینکه انسان بتواند خوشبخت زندگی کند زمانی را باید برای خودسازی ، اندیشیدن و تامل داشته باشد و این زمان همان زمان اوقات فرغت است .

حتی از لحاظ واژه شناسی در یونان باستان بین فلسفه فرهنگی ، فرهنگ آموزش و اوقات فراغت ارتباط وجود دارد . در اصل تعلیم و تربیت به شکل دهی آگاهانه شخصیت انسان منجر می گردد . و این تعلیم و ت علم در زمان فراغت امکان پذیر است .

به اعتقاد یونانیان باستان از جمله ارسطو در کتاب سیاست خودش آمده است اوقات فراغت با کار و بازی کودکانه متفاوت است . از طریق تلاش برای زیباشناسی منجر به روشنگری عقلی و معنوی انسان می شود . ارسطو معتقد است کسانی که خیلی درگیر کار هستند شایستگی تفریح را ندارند .

از دوجنبه تمدن ایونانی در بحث فراغت امروزی تاثیرگذار است : ۱ . یونانیان بین کار و اوقات فراغت تمایز قائل بودند چرا که اعتقاد داشتند زمانی که فرد اوقات فراغت را سپری می کند به حقایق عالم می رسد .۲.پایبندی به اصول اخلاقی فراغت داشتن. به این معنی که مردم خودشان می توانند انتخاب کنند. ارسطو معتقد است خوشبختی امری است پیوسته و فراغتت یک دوره کوتاه نیست . بلکه امری مادام العمر است . ارسطو میگوید اساس زندگی و لذت مداوم از آن لحظات فراغت سرچشمه می گیرد . به همین دلیل در یونان باستان موسیقی ، شعر و هنر فلسفه بطور فزاینده ای شکل می گیرد . برای طبقه ممتاز یونان باستان فراغت آرمانی وجود دارد که در واقع چیزی شبیه یک افسانه است . ولی همگی در چهارچوبهایی مطرح می شوند که باعث ارتقاء روح و جسم می شوند.کمی بعد از یونانیها رومی ها وارد عرصه اوقات فراغت شدند . رومی ها به وقت آزاد اهمیت داده و آن را میتوان در معماری  آنها مشاهده کرد.

حمام (ترما) مکان اوغات فراغت رومی ها بوده است . « فراغت گروهی » اولین بار توسط رومی ها بعنوان یک سازمان نهادینه می شود . فراغت جزء اهداف سیاسی رومی ها بوده است . که در جهت منافع سیاسی از آنها استفاده می کردند . رومی ها کار فصلی داشتند . و ازهمین برخی از حاکمان اوقات فراغت را برای مردمان خویش در نظر می گرفتند و برنامه ریزی آنها جهت سرگرم کردن مردمانشان بوده است . تا از جنگ و شورش جلوگیری شود . و درست زمانی امپراتوری روی سقوط می کند که اوقا فراغت آنها زیاد شده است .  

 یکی از راههای مهار هیجانات درونی که باعث تخلیه آن می شود و رومی حدود ۴۰۰۰ سال پیش داشتند بحث فراغت بوده است . این بحث در روم از سالن های آمفی تئاتر و حمام شروع شد .حمام محل مناظرات سیاسی ، تبادل افکار ، محل آرامش برای شهروندان بوده است . اثرات سودجویانه اوقات فراغت از زمان رومی ها آغاز شد .

قرون وسطی : به دوره های مختلفی تقسیم می شود :

از قرن اول تا سال هزار میلادی که عصر تاریکی مطلق بوده است .از سال ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلادی که منجر به رنسانس می شود . و چیزی به نام فراغت وجود نداشته است . زیرا افکار آنها مبتنی بر رنج و سختی بود .فراغت را اهریمنی میدانستند و معتقد بودند باعث افکاراهریمنی می شود . از قرن ۱۵ تا ۱۸ میلادی تمامی زمانهای فراغتی که سفر نیز جزء آن محسوب می شود مختص به طبقه خاصی از جامعه بوده است . با بروز انقلاب صنعتی و بوجود امدن حق و حقوق شهروندی بویژه برای زنان و کودکان و افزایش نقدینگی و حقوق کارمندی ، پایین  آمدن ساعت کار ، سبب گردید تا افراد عامی جامعه هم بتوانند اوقات فراغت داشته باشند .رنسانس نگاه جامعه غربی را عوض می کند و باعث تغییر معنای فراغت در جامعه می شود .

انقلاب فرهنگی ، اصلاح نگاه مذهبی

نگاه مذهبی پروتستانیسم (مارتین لوتر) مطرح می شود که ضد کاتولیک بود و نگاه افراطی آن را نداشت .د راین مذهب فراغت لازم و اختیاری می باشد ونه اجباری .

امروزه در کشورهای پیشرفته از ۵ دیدگاه به فراغت نگاه می کنند :

۱. دیدگاه زمانی : بعضی از زمانهای فراغتی زمان خاصی را می طلبد و برخی دیگر زمان خاص نمی خواهد . انجام مراسم آیینی ، فستیوالها ، نمایشگاهها از دسته فعالیتهایی هستند که زمان خاص را طلب می کنند برخی دیگر از فعالیتها می توانند روزانه ، شبانه ، دائمی و موقت باشند . فعالیت شبانه متعلق به افرادی است که روزها درگیر کار هستند و شبها زمانی برای فراغت دارند . نوع کاربرد زمان در فعالیت فراغتی اهمیت زیادی دارد .گاها محدودیتهای زمانی  نوع فعالیتهای فراغتی را تعریف می کند در کشورهای پیشرفته معتقدند با واگذاری فراغت به زمانهایخاص این اوقات خراب می شود .

۲. دیدگاه مکانی : معمولا ابعاد فراغتی در مکانهای نختلفی تعریف می شود

روستایی ( درون روستایی ، برون روستایی ، حاشیه روستایی)

شهری ( درون شهری ، برون شهری ، حاشیه شهری )

فضای تغذیه : یکی از موردهایی فراغتی است . فضاهای تغذیه به شدت قشربندی شده می باشند و فضا بار فرهنگی خود را دارد در این فضا می توانیم تفکیک سنی و جنسیتی را مشاهده کنیم .مثل فضاهای ورزشی.

۳. دیدگاه بازآفرین : زمان فراغت دو تیپ بازآفرینی ایجاد میکند . ۱ )بازآفرینی ذهنی ۲) بازآفرینی جسمی

برای بازآفرینی رنج سنی اساس کار قرار می گیرد . رنج سنی در شیوه بازآفرینی نقش به سزایی دارد . هر چه گروه سنی پایین تر باشد به به تنوع بیشتری نیاز است . سنین بالا به  آرامش همراه با تجدید انرژی نیازمندند .

۴. دیدگاه اجتماعی : یکی دیگر از ویژگیهای اوقات فراغت اجتماعی بودن آن است . از اوقات فراغت بعنوان اجتماعی زیستن و سلامت روح اجتماعی یاد می وشد . طبق نظریه های موجود زندگی  فردی در قالب اجتماع مفهوم مناسب پیدا می کند   . بنابراین فراغت به عنوان شیوه زندگی جمعی باید ویژگی های مطلوبی را در فرد ایجاد کند ازجمله آنها : گفتگو با افراد خانواده ، محبت و صمیمیت ، برقراری ارتباط سالم در کنار افراد جامعه ، و حتی پرداختن به انواع هنر را می توان نام برد . از نظر اجتماعی طیف وسیعی از فعالیتهای فراغتی وجود دارد .

۵. دیدگاه مذهبی و اعتقادی : یکی از ویژگی هایی که جنبه اجتماعی دارد مسائل فرهنگی مثل زیارت ، سیاحت ، آداب و سنن محلی نقش مهمی را در اینجا ایفا می کنند . فلسفه زیارت ترویج فرهنگ جمعی و ارتقاء آن است . مانند :حج

فراغت از نظر ا جتماعی به دو دسته تقسیم می شود :

۱. فراغت جمعی : بیشترین بازده را دارد و اثرات مطلوب بیشتری به جای می گذارد و بازتاب اجتماعی اش بیشتر است.

۲. فراغت فردی و خصوصی : این نوع فراغت ارتقاء شخصیت را بوجود می آورد.

 

 :: موضوعات مرتبط: اوقات فراغت
نوشته شده توسط مهدی تابش (میراثدار) در

.:: ::.

Powered By blogfa.com Copyright © 2009 by thekeeper
This Template By Theme-Designer.Com

منوی اصــــلی -------------------- Menu

دربــــــــــــــاره -------------------- About

توجه به اين که رشته "جهانگردي" در مقطع کارشناسي، از جمله رشته هاي نوپا در نظام آموزشي کشور مي باشد و در اين زمينه صاحب نظر برجسته اي که امکان اطلاع رساني را داشته باشد، وجود ندارد، در اين سايت قصد داریم تا اطلاعات مفيدي را در زمينه رشته جهانگردي و هتلداري در اختيار مخاطبان قرار دهم. علاوه بر اين اخبار روز دنيا نيز درباره صنعت گردشگري، هتلداري ، معرفي سايتها ، معرفي کتابهاي برجسته و جديد و ... نيز در اين سايت در اختيار شما خواهد بود که به مرور اين مطالب بر روي سايت قرار خواهد گرفت. تاسیس 1385

موضوعات -------------------- Categories

دوستـــــــــــان -------------------- Links

آرشـــــــــیو -------------------- Archive

پیشـــــین -------------------- Previous

لینکستان -------------------- LinkDump

دیگر مــــوارد -------------------- Others

امکانات جانبی
theme-designer.com